Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Praktiske oplysninger

Påklædning
Vores legeplads har meget græs, jord, mudder, og derfor vil tøjet – alt efter årstiden – bære præg af dette.
 
Dit barn skal medbringe skiftesko/støvler og tøj til al slags vejr og aktiviteter.
 
NB! Husk at sæt navn i barnets tøj og fodtøj.

Sygdom - ferie.
Er barnet så sygt, at det ikke kan deltage i vores dagligdag kan vi ikke have det i børnehuset.
Holder I fri eller har I et sygt barn, vil vi gerne vide det hurtigst muligt.
Bliver barnet syg i børnehuset, kontakter vi jer eller en anden kontaktperson.
Ved ferie er der sedler eller opslag i institutionen til at skrive jeres pasningsbehov på.

Forsikring.
Institutionens forsikring dækker børnenes personlige ansvar i den tid de er under institutionens opsyn. Forældrenes egen ansvarsforsikring skal dog gå forud.

Betaling. 
I lighed med dagplejen og de øvrige børneinstitutioner i Frederikshavn Kommune er der 11 måneders betaling for at have sit barn i Thorshøj Børnehus. Dvs. at juli måned er betalingsfri.
 
Der ydes søskende rabat efter gældende regler.
 
Ligeledes er der mulighed for at søge Frederikshavn Kommune om økonomisk- eller socialfriplads.
 
Se Frederikshavns Kommunes hjemmeside: www.frederikshavn.dk
Takster forefindes på informationstavlen.
Betalingen opkræves af kommunen.
 
SFO børn betaler for tiden 50 kr. for hjemmebagt brød til eftermiddagsmad.
 
Mad/frugtordning i børnehaven.
Børnehuset tilbyder mad hver mandag. I hverdagen serverer vi hjemmebagt brød til formiddags og eftermiddagsmad.
Betalingen opkræves sammen med forældrebetalingen. Til- og framelding skal ske til børnehuset. Pris 75 kr. pr. måned.

Thorshøj_Idrætsbørnehus

Taksoversigt for Thorshøj Børnehus År 2020
 
Hermed betalingstaksterne vedr. børnepasning i 2020.
 
Opkrævningen sker én gang pr. måned i 11 måneder, juli er betalingsfri.

Vuggestue: 
                                                                                           
Heldags                                                                                                                                 Kr. 3.319,00 pr. måned.

Børnehavebørn:
 
Heldags                                                                                                                                  Kr. 1.943,00 pr. måned.    
 
 
Skolebørn 0 – 3 klasse - SFO1
 
Morgenpasning (kl. 6.30 – 8.00)                                                                                     Kr.   515,00 pr. måned.
 
Eftermiddag (kl. 11.30 – 16.30 og skolefridage kl. 7.50 – 16.30).                             Kr. 1.460,00 
pr. måned
 
Heltid. (morgen, eftermiddag og skolefridage)                                                             Kr. 1.975,00
pr. måned.
 
 
Der vil automatisk blive beregnet søskenderabat. Pladsanvisningen kan vejlede om friplads.
 
 
Med venlig hilsen
 
Kim Skriver
Inst. Leder


Indmeldelse/adresse ændring/udmeldelse.
 
Indmeldelse/ udmeldelse sker via kommunes hjemmeside på: www.frederikshavn.dk Eller klik på fanen pladsanvisningen her på hjemmesiden.
 
Inden dit barn starter i Børnehuset, er der mulighed for at komme på besøg og hører om Børnehuset og dens muligheder.
 
Børnehuset skal have besked, når der sker ændringer i forhold der er opgivet på stamkortet.
 
Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel inden den 1. eller 15. i en måned.