Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejde

Forældresamarbejde:

”Hvis du vil være vis, sid ned og lyt..........”.
(Afrikansk ordsprog).

 
Et godt samarbejde personale og forældre imellem handler om fælles ansvar, og om at sikre, at det enkelte barn trives og har det godt ! Vi finder det vigtig med en god kontakt til forældrene så godt som hver dag, hvis tiden og børnegruppen tillader det.
 
Forældresamtaler:
Ud over den daglige kontakt finder samtalen omkring det enkelte barn sted efter behov, hvis forældrene eller personale tager initiativ til det.
 
Modtagelse af nye børn:
”Når man ser gennem kærlighedens briller bliver kobber til guld” 
(Cervantes 1547-1616).
 
Nye børn modtager et velkomstbrev fra os i god tid inden start, med tilbud om besøg i institutionerne og med praktiske oplysninger.
Efter et par måneders forløb kan der i vuggestue- / børnehavedelen tilbydes en opfølgende samtale, det er altid en stor omvæltning for et  barn at komme i vuggestue og børnehave.
 
Samarbejde med andre:
Institutionerne har opbygget et tæt samarbejde med foreninger og institutioner i lokalsamfundet, - det skaber helhed i børnenes hverdag. Børnene får ved besøg og deltagelse i forskellige arrangementer et naturlig kendskab til, hvad man kan lave og hvilke voksne, der er tilknyttet foreninger eller institutioner.
 
Vi har et tæt samarbejde i Torslev gruppen som består af skolen, Bødkergården, dagplejen og Thorshøj børnehus. Hvor vi arbejder tværfagligt og er med til at skabe helhed for barnet.
Ligeledes samarbejder vi med sagsbehandlere, psykologer, talepædagoger og sundhedplejerske.