Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

SFO

SFO


Hverdagen i skolefritidsordning - SFO


For at skabe sammenhæng i børnenes liv vil vi ud fra de beskrevne mål i vort praktiske arbejde bygge videre på de ting, der er nævnt under afsnittet om børnehaven. Dog lægger vi vægt på at give børnene en højere grad af medbestemmelse og ansvar med den tryghed som faste rammer og retningslinier også giver de større børn.

 
I SFO vil der ikke være den samme tætte kontakt mellem voksne og børn som i børnehaven, da de store er mere selvstændige, men vi søger at få en god snak med børnene, når de kommer fra skole og i øvrigt være opmærksomme på, hvordan de har det.
Efter en længere skoledag, vil vi især vægte at børnene får mulighed for uforstyrret leg. Aktiviteter vil som hovdregel foregå på frivillighedens basis ud fra det enkelt barns ønske og behov.
Da det især nu, med en længere skoledag, er vigtig at have for øje, at den tid børnene tilbringer hos os er deres fritid, og derved ønsker vi at tage ordet fritid alvorligt.
 
Børnenes fantasi og lyst til at eksperimentere søger vi at imødekomme ved at give dem plads til leg og mulighed for at arbejde med forskellige materialer som træ på værkstedet, maling, karton og syarbejde og udendørs ved forskellige boldspil, klatren i træer, bygning af huler og cykling.
 
For at give børnene nogle gode oplevelser går vi i skolens gymnastiksal og i Østervrå svømmehal i vinterhalvåret. Disse aktiviteter giver dem lejlighed til at bruge kroppen og øve dem i at drage ansvar for af- og påklædning. 
 
Legen er fortsat vigtig for børnenes udvikling og trivsel i denne alder, og her øver de sig i samarbejdets kunst. Der skal gives og tages. Egne behov må skubbes til side for en tid, og uoverensstemmelser opstår ind imellem. Da gælder det om at tackle situationen og det er vores holdning, at det skal børnene lære at klare selv. Vi ser det som vores primære opgave at sikre, at det ikke altid bliver den stærkes ret der hersker, men søger dog først at mægle, når børnene selv har opgivet at løse problemerne. For de voksne kan det være vanskeligt at få rede på hændelsesforløbet og dermed handle retfærdigt og vores erfaring er, at jo mindre vi blander os, jo bedre er det. To som lige har været uvenner kan et øjeblik senere være de bedste venner, såfremt den voksne ikke ved at tage parti har hindret denne udgang på problemet.
 
Ansvar overfor fællesskabet skal også læres og hverdagen tilrettelægges, således at dette styrkes. Vi rydder op sammen, og børnene skal på skift udføre de praktiske opgaver, som den magter. Børnene hjælper med at bage til den daglige eftermiddagsmad, og ved fødselsdage, hvor der bages en kage for at fejre fødselaren.
 
På det månedlige børnemøde kan alle emner tages op. Ligesom der også kan foregå andre aktiviteter, som oplæsning sang og sanglege mm. Vore ture ud af huset medvirker til nogle gode fælles oplevelser, hvor børnene lærer at tage hensyn til hinanden og desuden lærer at færdes i trafikken.