MENU
Aula_close Layer 1

Bestyrelsen

Folk rundt om et bordBestyrelsen

Thorshøj Børnehus er en såkaldt puljeinstitution, oprettet på privat initiativ, efter serviceloven §101, som giver kommunalbestyrelsen mulighed for at yde et tilskud pr. barn i privat pasningsordning. Bestyrelsen har ud fra dette lavet en driftsoverenskomst med kommunen. Det er bestyrelsen, der har den overordnede ledelse. Den godkender planerne for børnehusets drift og skal have opsyn med, at børnehusets pædagogiske, administrative og økonomiske anliggender varetages. Bestyrelsen holder omkring seks møder om året. Medlemmer af bestyrelsen har tavshedspligt.

Bestyrelsens sammensætning er jævnfør vedtægterne: 4 bestyrelsesmedlemmer valgt blandt forældrene, 1 bestyrelsesmedlem valgt af Try/Thorshøj boldklub, 1 bestyrelsesmedlem valgt af Thorshøj Borgerforening, samt 1 repræsentant fra personalet og lederen.

Medlemmer
Som følge af generalforsamlingen den 24. april 2019 består bestyrelsen af følgende:

Formand Jette Hansen (Idas mor)  Valgperiode april 19 - 21
Næstformand Steffen Mellergaard Jensen (Lauritz og Carls far) Valgperiode april 18 - 20
Carina Müller Knudsen (Emils mor) - valgperiode april 19 - 21
Kristian Bruun Andersen  (Elias far) Valgperiode april 18-20
Repræsentant fra Thorshøj Borgerforening: Kirsten Frederiksen.
Repræsentant fra Try/Thorshøj boldklub: Kurt Thomsen
Personale repræsentant: Margit Vestergaard Pedersen
Leder: Mariann Stein

Vedtægter

 


Ved spørgsmål, ris eller ros kan I kontakte Jette Hansen på e-mail: jh_oplevelsesdesign@hotmail.com

Dokumenter

Info Generalforsamling

Shape Created with Sketch.