Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mål og værdier

Mål og værdier
I en tid, hvor børnenes liv er præget af store forandringer i samfundet, ønsker vi, at de i vores institution må finde tryghed.
 
Vi ser det som en opgave at støtte børnene i troen på egne evner og kræfter ved at give dem udfordringer, som svarer til deres alder og udvikling. Da undersøgelser har vist, at børn generelt bevæger sig mindre end tidligere vil vi desuden give dem gode fysiske udfoldelsesmuligheder.
 
Det kan i dag være vanskeligt for børn at blive hørt og set, og da kravet om tilpasning er stort, søger vi at give plads for det enkelte barn, dets interesser og behov.
 
Vi mener, at det er vigtigt for et menneske at kunne fungere i et fællesskab, så derfor ønsker vi at støtte børnenes sociale udvikling, og da Thorshøj børnehus indtager en naturlig plads i lokalsamfundet, vil vi medvirke til at børnene opfatter sig som en del af dette fællesskab.


 
Med “tryghed” mener vi at børnene oplever:
- at de voksne viser det opmærksomhed og forståelse.
- at de kan stole på de voksne.
- at det har en tæt kontakt til de voksne.
- at der er forudsigelighed og faste rammer i hverdagen.
- at der hersker gensidig respekt og forståelse mellem forældre og
personale.
 
Med “at støtte børnene i troen på egne evner og kræfter” mener vi, at de får mulighed for:
- at prøve nyt og eksperimentere.
- at løbe en risiko.
- at løse problemer.
- at udføre små praktiske opgaver i hverdagen.
 
Med “at give plads for det enkelte barn” mener vi at barnet oplever:
- at det tages alvorligt.
- at der tages hensyn til dets egne interesser og behov.
- at dets valg respekteres.
 
 
Med “at støtte børnenes sociale udvikling” mener vi at de lærer:
- at vise ansvar overfor gruppen ved nu og da at tilsidesætte egne behov.
- at vise hensyn til andre og respektere dem.
- at tackle konflikter med de andre børn.
- at stifte venskaber.
- sine omgivelser, sit lokalsamfund, dets skikke og traditioner at kende.