Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Hvad er læring?

Hvad er læring?

 

Læring er den proces, som finder sted, når vi:

  • Optager en viden, som er betydningsfuldt for os.

  • Implementerer den viden.

Barnet skal have mulighed for at udvikle sig som en stærk og alsidig person, som har selvværd, handlekraft, mod til at prøve nye ting, kender sine egne grænser, kan beherske sig og kan se sagen fra andres perspektiv.

 

Gennem pædagogisk idræt skabes en kultur, hvor læring foregår gennem fysisk aktiviteter. Pædagogisk idræt er en integreret del af arbejdet med at løse den pædagogiske opgave, som at udvikle børnene motorisk, socialt, følelsesmæssigt, intellektuelt og sprogligt. Aktiviteterne skal være rummelige, så flere niveauer, alder, køn, interesser og færdigheder kan imødekommes.

 

Glæden ved at være i bevægelse, stoltheden når man oplever at kunne klare nye udfordringer. Den fysisk og psykiske kraft, man skal bruge for at klare udfordringer og skuffelsen når man ikke kan det, som man vil. Modet og udholdenhed, der styrkes af de voksnes opmuntring, og gør at man prøver igen og igen til det endelig lykkes. Her kan hele følelsesregistret komme i spil.

 

Høj kvalitet i det pædagogiske arbejde skal findes i relationerne mellem børn og voksne. Den voksne skal være anerkendende. Vi skal som personale være nærværende i samspillet med børnene og børnene imellem. Vi vægter at alle børn er med i et forpligtende fællesskab. Dvs. at alle børn har gode relationer til andre børn i børnehuset.

 

Personligheden dannes gennem det aktive samspil med omverden. Det handler for os om at give børnene succes oplevelser gennem fysisk udfoldelse. Det giver grobund for at danne selvværd og højner selvtilliden. Disse gode oplevelser kan overføres til andre situationer i barnets hverdag.